Testimonials


Sashikala Shinalkar

Ansari Saba

Aruna Dadge

jyoti Takawale

Pradnya D’souza

Mrs.Sonali Ahirrao

.

Punam Chaudhari

Dr.Sanchita Handal

Mrs.Sarita Agarwal

Nimbalkar

 Pramod Kumar

Mrs.Nikam

Mrs.Uma Thombre

Revati Gaikawad

Mrs.Nilam Dhumal

Mrs.Seema

Mrs.Ujwala Panchal

Mrs.Darshana Patil

Mrs.Mohini Padole

Mrs.Priti Tawari

Mrs.Vidya Aalankunte

Mrs.Trupti Shetty

Mr.& Mrs.Wakadkar

Mrs.Smita Wakadkar

Mr.Ambekar

Mrs.Shilpa Doshi

Mrs.Shweta Pawar

Mrs.Nilima Raut

Mrs.Patwardhan

Mrs.Korgaonkar

Mr.Muntjeeb

Mrs.Durugkar

Mr & Mrs Botre

Mrs.Baravkar

Mrs.Rajashri Kadre

Mrs.Vrushali Patil

Mr & Mrs Pawar

Mrs.Chavan

Mrs.Mangal Shete

Mrs.Gouri Punde

Rupali Pawar